BROS- elektrický odpařovač proti komárům s tekutou naplní

0023

Nový produkt

Elektrický odpařovač zajišťuje účinnou ochranu proti komárům, které přitahuje světlo. Účinná látka se odpařuje, likviduje hmyz uvnitř místnosti a brání vlétnutí hmyzu do místnosti. Dlouhodobé působení až 60 nocí, i při otevřeném okně. Balení obsahuje 1 ks náplně.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

164,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní

Elektrický odpařovač s tekutou náplní pro likvidaci komárů a ochranu interiérů před létajícím hmyzem zvenčí. Účinnost je zachovaná i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Chrání místnosti o rozloze až 20 m2 (okolo 50 m3) až 60 nocí při použití 8 hodin denně. Optimální ochrana je zajištěná po 30 min. používání.

Návod na použití

Otevřenou láhev s tekutinou našroubujte do elektrického odpařovače. Zařízení zapojte do 230V elektrické zásuvky tak, aby láhev byla ve vertikální poloze. Po zapojení zařízení uvolněné teplo způsobí, že se tekutina začne odpařovat. Prázdnou láhev vymněte za novou. UPOZORNENÍ! Nezapínejte zařízení pokud je dnem vzhůru (pokud je dno láhve nahoře).

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.        Pozor

Pozor

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, ve kterých se nachází nezakryté jídlo nebo v místnostech obývaných dětmi mladšími než 1 rok, těhotnými ženami, nemocnými nebo alergiky. Nepoužívejte v exteriéru. Před použitím elektrického odpařovače otevřete okna nebo po jeho použití místnost důkladně vyvětrejte. Nezakrývejte zařízení, vyhněte se kontaktu s hořlavými materiály a vodou. Nedotýkejte se zapnutého elektrického odpařovače kovovými předměty ani mokrýma rukama.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku umyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Vedlejší účinky nejsou známy.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Pokyny pro bezpečné používání:

Platí pro následující modely: M5P, M5G, M5B, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Použité zařízení neuskladňujte s jinými typy odpadu.

Informace týkající se životního prostředí:

Symbol přeškrtnutého koše na výrobku signalizuje selektivní sběr elektrického a elektronického odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatními typy odpadu. Nesprávná či nevhodná likvidace tohoto výrobku může mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí z důvodu obsahu nebezpečných látek ve výrobku. Uživatel je povinen odevzdat použité výrobky do příslušného sběrného místa na jejich řádnou likvidaci a zabránit tak negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
Nepoužívejte s prodlužovacími kabely, adaptéry a rozdvojkami. Do zásuvky nepřipojujte jiné elektrické spotřebiče. Pokračování na spodní straně obalu.

Účinná látka:

praletrín 1% (1 g/100 g)

Reg.č.:bio/826/D/10/1/CCHLP

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obale.

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu 

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava, tel.: +420 77 38 82 444


Toto zařízení můžou používat děti od 14 let, lidé s fyzickým a mentálním postižením a lidé, kteří nemají žádné zkušenosti se zařízením nebo jej neznají, pokud jsou pod dozorem nebo byli instruováni na bezpečné používání zařízení tak, aby jim byly jasné všechna rizika spojená s používáním.

Děti by se neměli hrát se zařízením. Děti nesmí vykonávat čištění a údržbu bez dozoru.

Napsat názor

BROS- elektrický odpařovač proti komárům s tekutou naplní

Elektrický odpařovač zajišťuje účinnou ochranu proti komárům, které přitahuje světlo. Účinná látka se odpařuje, likviduje hmyz uvnitř místnosti a brání vlétnutí hmyzu do místnosti. Dlouhodobé působení až 60 nocí, i při otevřeném okně. Balení obsahuje 1 ks náplně.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop