JASO comfort na skvrny 290ml

03137

Nový produkt

» rychle a důkladně odstraňuje špínu a skvrny od ovoce a zeleniny, trávy, červeného vína, kávy, čaje a kosmetických přípravků a pod.
» je vhodný na bílé i barevné prádlo
» je účinný už při nízkých teplotách

Více detailů

79,00 Kčs DPH

- +

Značka: Jaso

 
Detaily

» rychle a důkladně odstraňuje špínu a skvrny od ovoce a zeleniny, trávy, červeného vína, kávy, čaje a kosmetických přípravků a pod.
» je vhodný na bílé i barevné prádlo
» je účinný už při nízkých teplotách

JASO COMFORT na skvrny

Prostředek na skvrny a špínu

  • odstraňuje rychle a důkladně už při nízkých teplotách špínu a skvrny od ovoce a zeleniny, trávy, červeného vína, kávy, čaje, kosmetických prostředků apod.
  • je vhodný na bílé i stálobarevné prádlo
  • bez chlóru

Návod na použití:

Výrobek nastříkejte na skvrny na prádle, nechte působit 10 minut a pak perte běžným způsobem. Některé skvrny odstraníte již při ručním praní. Výrobek není vhodný na vlnu a hedvábí.

Obsahuje:

sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu; alkoholy C12-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované (2,5 < EO ≤ 5);2,5-furandion, polymer s 2,4,4-trimethyl-1-pentenem, estery s polyethylenglykolem mono C12-14-alkyl etherem, sodná sůl.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje alfa-amylázu; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % neiontové tenzidy, 5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % polykarboxyláty, monopropylenglykol, enzymy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfém: HEXYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LIMONENE.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 290 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

UFI: 0S50-X052-0006-40KV    Nebezpečí

Napsat názor

JASO comfort na skvrny 290ml

» rychle a důkladně odstraňuje špínu a skvrny od ovoce a zeleniny, trávy, červeného vína, kávy, čaje a kosmetických přípravků a pod.
» je vhodný na bílé i barevné prádlo
» je účinný už při nízkých teplotách

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (2):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop