FIXINELA perfekt na sprchové kouty 500ml

01226

Nový produkt

» speciální čistící prostředek na čištění sprchových koutů

Více detailů

69,00 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» speciální čistící prostředek na čištění sprchových koutů
» odstraňuje vodní kámen a vytváří ochranný film, který zaručuje:

  • lehké čištění - netvoří se vodní kapky
  • rychlé sušení - povrch oschne rychleji, bez viditelných skvrn
  • trvalý účinek - účinek FIXINELY perfekt na sprchové kouty trvá i po několika opláchnutí

FIXINELA perfekt na sprchové kouty

Speciální čisticí prostředek na čištění sprchových koutů.

Odstraňuje vodní kámen a vytváří ochranný film, který zaručuje:

  1. Lehké čištění - netvoří se vodní kapky, voda odtéká jako tenký film.
  2. Rychlé sušení - povrch osychá rychleji, bez viditelných skvrn.
  3. Trvalý účinek - účinek přetrvává po několik oplachování vodou.

Návod k použití:

Přípravek nastříkejte na navlhčený znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Obsahuje:

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(2-propylheptyl)-omega-hydroxy.

Nebezpečí: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí.Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí.Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.Uchovávejte obal těsně uzavřený.Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny k odstranění:Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % isopropylalkohol, méně než 5 % neiontový tenzid, méně než 5 % kyselina citronová, méně než 5 % polyamin, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky LIMONENE, LINALOOL.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem:500 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

UFI: W940-A0E9-S00S-W6PS


 
                 Nebezpečí

Napsat názor

FIXINELA perfekt na sprchové kouty 500ml

» speciální čistící prostředek na čištění sprchových koutů

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (26):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop