FIXINELA perfekt na spáry 500ml

01213

Nový produkt

» čistící prostředek na spáry na keramickou dlažbu a obklad
» spárám vrací původní barvu
» odstrání vodní kámen z vodovodní baterie, vany, obkladačky, dlažby

Více detailů

69,00 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» čistící prostředek na spáry na keramickou dlažbu a obklad
» spárám vrací původní barvu
» odstrání vodní kámen z vodovodní baterie, vany, obkladačky, dlažby

FIXINELA perfekt na spáry

  • odstraňuje vodní kámen z vodovodních baterií, van, umyvadel, obkladaček, dlažby
  • čistí spáry na keramických obkladech a podlahách
  • vrací spárám původní barvu

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem.

Návod k použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a pak důkladně opláchněte čistou vodou. Při čištění spár doporučujeme použít kartáč.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % kyselina amidosírová, < 5 % aniontový tenzid, METHYLCHLOROISOTHIAZOLI¬¬NONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonná látka: HEXYL CINNAMAL.

Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com


UFI: M140-T0C3-V009-W5XK
      Varování

Napsat názor

FIXINELA perfekt na spáry 500ml

» čistící prostředek na spáry na keramickou dlažbu a obklad
» spárám vrací původní barvu
» odstrání vodní kámen z vodovodní baterie, vany, obkladačky, dlažby

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (26):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop