LUMILA 500 ml

01159A

Nový produkt

» čistič WC
» odstraní zastaralou špínu, rez, vodní kámen
» vhodná pro použití v potravinářském průmyslu

Více detailů

49,00 Kčs DPH

- +

Značka: Lumila

 
Detaily

» čistič WC
» odstraní zastaralou špínu, rez, vodní kámen
» vhodná pro použití v potravinářském průmyslu

LUMILA

  • extra silná
  • extra účinná
  • kyselý čisticí prostředek na hygienická zařízení
  • čistí vany, umyvadla, obkladačky, WC mísy
  • odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem.

Návod k použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

15 - 30 % kyselina fosforečná, < 5 % neiontový tenzid, barvivo.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

UFI: QU20-Q0PJ-K00C-NDSP     Varování

Napsat názor

LUMILA 500 ml

» čistič WC
» odstraní zastaralou špínu, rez, vodní kámen
» vhodná pro použití v potravinářském průmyslu

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (14):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop