FIXINELA tablety do pisoáru Oceán 1000g

09181P

Nový produkt

Dezodorační a čistící přípravek

Více detailů

229,00 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» dezodorační a čistící přípravek
» čistí a uvolňuje příjemnou vůni
» zamezuje tvorbě vodního a močového kamene

FIXINELA tablety do pisoáru
oceán

  • uvolňuje příjemnou vůni
  • čistí a dezodorují
  • omezuje tvorbu vodního a močového kamene.

Obsahuje účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech.

Návod k použití:

Vložte do pisoáru. Při každém spláchnutí uvolňují účinné a vonné látky.

Obsahuje:

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek.-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného, Amidy, C12-18 a C18-nenasycené, N- (hydroxyethyl).

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro likvidaci:

Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje:

15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, barvivo, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Eugenol, Benzyl Salicylate, Linalool, oumarin.Obsahuje Benzyl Salicylate, Coumarin, Linalool.

Může vyvolat alergickou reakci.

Spotřebujte do: na obalu

Hmotnost: 1kg

Vyrobeno v EU.


Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.cz
     Nebezpečí

Napsat názor

FIXINELA tablety do pisoáru Oceán 1000g

Dezodorační a čistící přípravek

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (14):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop