FIXINELA Desi WC 500 ml

01233

Nový produkt

» čistič WC, čistí a odstraňuje nežádoucí pachy na hygienických zařízeních
» čistí těžce dostupná místa, rozpouští močový a vodní kámen

Více detailů

55,00 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» čistič WC, čistí a odstraňuje nežádoucí pachy na hygienických zařízeních
» čistí těžce dostupná místa, rozpouští močový a vodní kámen

FIXINELA Desi WC

  • tekutý čisticí a dezodorační prostředek na WC
  • rozpouští vodní kámen

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod k použití:

Výrobek naneste na navlhčený znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete WC kartáčem. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Obsahuje:

kyselina fosforečná; isotridekanol, ethoxylovaný; sodná sůl diesteru kyseliny sulfojantarové a 2-ethylhexanolu.

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje geraniol, benzyl salicylát. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, < 5 % neiontové tenzidy, < 5 % kyselina fosforečná, vonná látka: GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, AMYL CINNAMAL, COUMARIN, CITRONELLOL, barvivo.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

UFI: AJ40-U0GG-Q008-V7EY     Nebezpečí

Napsat názor

FIXINELA Desi WC 500 ml

» čistič WC, čistí a odstraňuje nežádoucí pachy na hygienických zařízeních
» čistí těžce dostupná místa, rozpouští močový a vodní kámen

Napsat názor

 
Komentáře(0)

Momentálně žádné příspěvky (názory) od zákazníků.

Další produkty ve stejné kategorii (14):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop