BROS - spray proti mouchám a komárům 400 ml

0018

Nový produkt

Sprej na likvidaci létajícího hmyzu ve vnitřních prostorách. Okamžitý smrtící účinek i pro hmyz, u kterého se vyvinula rezistence vůči jiným insekticidům.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

85,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS spray proti mouchám a komárům

Aerosol na účinné hubení létajícího hmyzu: mouchy, komáři, ovocné mušky a dospělé moly v interiérech.

Návod k použití

Zavřete okna a dveře. Před použitím protřepejte. Začněte sprejovat nejvzdálenější konec místnosti a postupně couvejte směrem k východu. Sprej držte vertikálně a otáčejte ho do všech směrů, včetně povrchů v blízkosti oken a míst osvětlených sluncem. Držte nejméně 1 m od stěn, textilií a nábytku. Plochu s velikostí 20m2 (50 m3) sprejujte asi 10 s. Po dokončení nechejte místnost 15 min zavřenou. Následně důkladně vyvětrejte.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

Odneste z místnosti potraviny a domácí zvířata. Zakryjte akvária. Během postřiku nepijte ani nejezte. V místnosti může zůstat jen osoba vykonávající postřik.

 

Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte obal a to ani po spotřebování obsahu.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením.  Nevystavujte teplotám nad 50 oC.
P260 Nevdechujte aerosoly.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

1R-trans- fenotrín 0,1% (0,1g/100 g); praletrín 0,09% (0,09 g/100 g); piperonyl butoxid/PBO 0,45% (0,45 g/100 g).

Obsahuje těžký benzín s nízkou teplotou varu.

Reg.č.:bio/460/D/12/2/CCHLP; BROS sprej proti mouchám a komárům

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obale.

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS - spray proti mouchám a komárům 400 ml

Sprej na likvidaci létajícího hmyzu ve vnitřních prostorách. Okamžitý smrtící účinek i pro hmyz, u kterého se vyvinula rezistence vůči jiným insekticidům.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop