BROS- granule proti mravencům 60 g + 20% grátis

0008

Nový produkt

Výrobek na likvidaci mravenců ve formě granulované návnady. Mravenci zanesou jed do hnízda, což vede k likvidaci celé kolonie.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

39,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS granulát proti mravencům IV

Granulát pro použití proti mravencům v místnostech a jejich bezprostředním okolí, včetně teras, balkónů, altánků, chodníků, příjezdových cest atd.

Návod k použití:

Nasypte cca 10 gramů produktu na hnízdo a cestičky, kudy se hmyz pohybuje. Hmyz následně zanese prášek do hnízda. V místnostech nasypat přípravek na kus kartonu, abychom nezamazali plochy. Mravenci uhynou asi 24 hodin po aplikaci. V případě potřeby postup opakujte. V případě, že jsou hrudky třeba produkt dobře protřepat - preparát neztrácí užitné vlastnosti.
Pokud dojde k odstranění produktu z místa použití větrem nebo deštěm, opakujte postup.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek používejte bezpečně.


         

         Pozor

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Sesbírejte uniklý produkt.
P501 Zneškodněte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy.
EUH208 Obsahuje permetrin. Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Nevylívejte do kanalizace, vodních toků nebo nádrží vody.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

permetrin 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g)

Reg.č.: bio/486/D/18/CCHLP

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Výrobce:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

 

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- granule proti mravencům 60 g + 20% grátis

Výrobek na likvidaci mravenců ve formě granulované návnady. Mravenci zanesou jed do hnízda, což vede k likvidaci celé kolonie.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop