BROS- oboustranně lepový pás 5 m

0385

Nový produkt

Oboustranná lepicí páska pro sledování přítomnosti škůdců rostlin a stromů. Po nalepení okolo stromu představuje mechanickou bariéru pro škůdce, kteří vylézají nahoru po kmeni stromu pro dokončení jejich vývojového cyklu. Výrobek není určen na chemickou ochranu rostlin.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

81,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS oboustranně lepový pás

Pomocný přípravek v ochraně rostlin pro profesionální a neprofesionální uživatele.

POUŽITÍ V ZAHRADÁCH A PŘEDZAHRÁDKÁCH JE POVOLENÉ

Lepicí páska pro zachytávání housenek (včetně druhů Píďalky podzimní, Tmavoskvrnáč zhoubný či Šípověnka hojná), mravenců a jiných škůdců ovocných a okrasných stromů. Pro použití v zahradách, parcích a lesích.

Kmeny a větve olepené touto lepicí páskou slouží jako mechanická bariéra pro škodlivé organismy, které lezou na stromy kvůli dokončení svého vývojového cyklu. Lepicí páska umožňuje monitorování přítomnosti hmyzu a zabraňuje jejich dalšímu rozmnožování. Oboustranná lepicí páska je odolná vůči vlhkosti a zůstává účinná po dlouhou dobu.

AKTIVNÍ SLOŽKA:

polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %

Látky nebezpečné pro zdraví, které přispívají ke klasifikaci přípravku: Není relevantní

OZNAČENÍ: Není relevantní, protože tento přípravek není zařazený mezi nebezpečné

EUH401 Dodržujte návod k použití, abyste zabránili vzniku rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití!

Dbejte o to, aby se přípravek v žádném případě nedostal do tekoucích a stojatých vod ve volné přírodě!

ZABRAŇTE NEBEZPEČÍM ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, POSTUPUJTE PODLE NÁVODU NA POUŽITÍ!

V kombinaci s přípravkem na ochranu rostlin se použije přísnější klasifikace!

Výrobce / Držitel autorizace: 

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Číslo autorizace ÚKSÚP: 16-20-1796

Datum výroby: uveden na obalu

Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu

Balení:

lepový pás oboustranně pokrytý lepem zabalený v papíru; kartonová krabice; počet kusů: .....;

Velikost produktu: cca 5 cm x 5 m

Doba použitelnosti: 4 roky od data výroby

Účel použití

mechanická ochrana, monitoring (housenky, mravenci a jiní škůdci)

POKYNY PRO APLIKACI:

Přípravek se aplikuje nalepením na požadovaný povrch rostliny nebo na kmen stromu. Obalte kmen a větve stromů a kolíků, které zajišťují podporu mladým stromům. Po obalení odstraňte ochranný papír.

Termín ošetření: pásku nalepte v polovině října před prvními mrazy. Po pokrytí hmyzem v únoru až březnu vyměňte za novou. Pásku vyměňte pak až bude pokryta hmyzem.

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit.

VLIV NA UŽITEČNÉ A JINÉ NECÍLOVÉ ORGANISMY:

Rizika vyplývající z použití přípravku při dodržení návodu na použití, předepsaných dávek nebo koncentrací a správné aplikaci jsou pro užitečné a necílové organismy přijatelné.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s prostředkem používejte pracovní oděv a rukavice. Během práce a po ní, až do svlečení ochranného obleku a mytí obličeje a rukou teplou vodou a mýdlem nejezte, nepijte a nekuřte.
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
Ochrana dýchacích orgánů není nutná
Ochrana rukou pracovní rukavice nejlépe z textilního materiálu
Ochrana očí a obličeje není nutná
Ochrana těla celkový pracovní / ochranný oděv (stačí z textilního materiálu)
Dodatečná ochrana hlavy není nutná
Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv

PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při zasažení pokožky: Na lepidlem zasaženou část pokožky použijte nejprve čistící pastu s abrazívním účinkem, pokožku pak následně dobře opláchněte vodou.

První pomoc při zasažení očí: Pokud by se pás přilepil na oční víčka, natřete je jedlým olejem a potom pás pozvolna odlepujte. Jiné expozice se nepředpokládají.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, a o poskytnutí první pomoci. Postup první pomoci lze konzultovat - Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ: Není relevantní

SKLADOVÁNÍ: Není relevantní

ZNEŠKODŇOVÁNÍ OBALŮ A ZBYTKŮ: Použitou lepící pásku zlikvidujte jako komunální odpad.

Napsat názor

BROS- oboustranně lepový pás 5 m

Oboustranná lepicí páska pro sledování přítomnosti škůdců rostlin a stromů. Po nalepení okolo stromu představuje mechanickou bariéru pro škůdce, kteří vylézají nahoru po kmeni stromu pro dokončení jejich vývojového cyklu. Výrobek není určen na chemickou ochranu rostlin.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop