SIFO 500g

02054

Nový produkt

» čistič sifonů
» čistí sifon, odtok umyvadla, výlevku, odtok vany 
» rozpouští kuchyňský odpad, mastnou usazeninu a vlasy zachycené v sifonu

Více detailů

139,00 Kčs DPH

- +

Značka: Sifo

 
Detaily

» čistič sifonů
» čistí sifon, odtok umyvadla, výlevku, odtok vany 
» rozpouští kuchyňský odpad, mastnou usazeninu a vlasy zachycené v sifonu

SIFO čistič sifonů

Složení:

hydroxid sodný (ES 215-185-5).

SIFO čistič sifonů je určen na čištění sifonů, umyvadel, výlevek, van, WC a kuchyňských dřezů. Rozpouští kuchyňské odpady, mastné usazeniny, vlasy.

Návod na použití:

do sifonu nasypte 50 - 100 g přípravku SIFO a zalijte 1/2 l vroucí vody. Nechte působit 30 minut a spláchněte větším množstvím vody. Při silnějším znečištění postup opakujte. Nepoužívejte na potrubí z hliníku, zinku nebo jejich slitin.

Upozornění:

rozpouštění přípravku SIFO je provázeno bouřlivou reakcí, proto důkladně chraňte ruce a obličej před poleptáním.

Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.Nevdechujte prach.

Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Skladujte uzamčené.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Hmotnost: 500 g

Výrobce:

TATRACHEMA , výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín - Stráže
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com
     Nebezpečí

Napsat názor

SIFO 500g

» čistič sifonů
» čistí sifon, odtok umyvadla, výlevku, odtok vany 
» rozpouští kuchyňský odpad, mastnou usazeninu a vlasy zachycené v sifonu

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (26):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop