FIXINELA práškový čistič 400g

02032B

Nový produkt

» práškový čistič na hygienické zařízení, umyvadla, kuchyňské dřezy, sporáky, koupelny
» vyčistí i keramické dlaždice a obkládačky

Více detailů

49,00 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» práškový čistič na hygienické zařízení, umyvadla, kuchyňské dřezy, sporáky, koupelny
» vyčistí i keramické dlaždice a obkládačky

FIXINELA® práškový čistič

Fixinela práškový čistič je vhodný na čištění umyvadel, van, kuchyňských dřezů, sporáků, koupelen, WC mís a všech tvrdých povrchů jako jsou dlaždice, keramické obkladačky, apod.

Upozornění:

Nepoužívejte na lakované plochy a plasty.

Návod na použití:

Na znečištěný povrch nasypte práškový čistič, důkladně rozetřete vlhkým hadrem a nakonec opláchněte čistou vodou.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Vypláchnutý obal odevzdejte jako tříděný odpad k využití.

Složení:

abrazivní složky, uhličitan sodný, < 5 % aniontové tenzidy, < 5 % mýdlo, vonná látka: LINALOOL, barvivo.

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Hmotnost: 400 g

Výrobce:

TATRACHEMA , výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín - Stráže
Slovenská republika
tel:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com


UFI: A800-H0YN-D00H-T59R
      Varování

Napsat názor

FIXINELA práškový čistič 400g

» práškový čistič na hygienické zařízení, umyvadla, kuchyňské dřezy, sporáky, koupelny
» vyčistí i keramické dlaždice a obkládačky

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (23):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop