TEP 500 ml

03127

Nový produkt

» čistič koberců
» přípravek k čištění všech druhů koberců
» čistí čalouněný nábytek, rohože, koberečky v automobilech

Více detailů

75,00 Kčs DPH

- +

Značka: Tep

 
Detaily

» čistič koberců
» přípravek k čištění všech druhů koberců
» čistí čalouněný nábytek, rohože, koberečky v automobilech
» obsahuje antistatickou přísadu
» aktivní pěna přípravku rozpouští a odvádí nečistoty, které se po zaschnutí odstraní vysavačem
» polymerní disperzie přidaná do přípravku zabezpečí větší odolnost proti zašpinění

TEP

  • prostředek na tepování koberců a čalouněných souprav
  • pěnivý s antistatickou přísadou

Návod na použití:

Před čištěním přípravkem TEP důkladně odstraňte prach pomocí vysavače. Jeden díl přípravku rozpusťte v deseti dílech vlažné vody. Roztok TEP-u můžete použít i do pěnotvorného adaptéru vysavače nebo mechanického čističe. Pokud čistíte ručně, vytvořte pomocí houby pěnu, kterou rozetřete na koberec. Po zaschnutí zbytky vysajte vysavačem.

Obsahuje:

sodná sůl C14-17-sec-alkansulfonové kyseliny.

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, < 5 % akrylátový kopolymer, deltamethrin, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, LINALOOL.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Objem: 500 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com


 

                  Nebezpečí

Napsat názor

TEP 500 ml

» čistič koberců
» přípravek k čištění všech druhů koberců
» čistí čalouněný nábytek, rohože, koberečky v automobilech

Napsat názor

 
Komentáře(0)

Momentálně žádné příspěvky (názory) od zákazníků.

Další produkty ve stejné kategorii (2):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop