TEP COMFORT 500 ml

03133

Nový produkt

» pěnivý čistič koberců a čalouněných souprav s antistatickou přísadou
» lepší manipulace a komfort při čistění 
» pohodlné čištění skvrn

Více detailů

79,00 Kčs DPH

- +

Značka: Tep

 
Detaily

» pěnivý čistič koberců a čalouněných souprav s antistatickou přísadou
» lepší manipulace a komfort při čistění 
» pohodlné čištění skvrn

TEP COMFORT

  • prostředek na tepování koberců a čalouněných souprav
  • pěnivý s antistatickou přísadou

Návod na použití:

Před čištěním přípravkem Tep COMFORT důkladně odstraňte prach pomocí vysavače. Přípravek nastříkejte na čištěnou plochu a rozetřete pomocí houby. Po zaschnutí zbytky vysajte vysavačem.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Obsahuje:

sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu; C14-17- sek-alkansulfonové kyseliny, sodné soli.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí.Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, < 5 % akrylátový kopolymer, METHYLCHLOROISO-THIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky LIMONENE, LINALOOL.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 500ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com


UFI: UP50-E0FN-P00P-GP0T
     Nebezpečí

Napsat názor

TEP COMFORT 500 ml

» pěnivý čistič koberců a čalouněných souprav s antistatickou přísadou
» lepší manipulace a komfort při čistění 
» pohodlné čištění skvrn

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (2):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop