BROS- měkká návnada na myši a potkany 150 g

1639

Nový produkt

Jedová nástraha ve formě pasty, která je pro hlodavce atraktivní. Je odolná vůči plísním, proto je vhodná do všech prostorů. Má mumifikační vlastnosti. Obsahuje látku, která brání náhodnému požití lidmi a domácími zvířaty.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

56,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS měkká návnada na myši, krysy a potkany

Pasta na likvidaci myší uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř a okolo budov. Obsahuje nástrahu, která je pro hlodavce velmi přitažlivá a funguje již po prvním použití. Účinek opožděn o několik dní brání hlodavcům spojovat jed s likvidací jiných jedinců. Výrobek má mumifikační účinek a obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití u lidí a domácích zvířat. Je odolný vůči vlhkosti, prachu a plísni.

Návod k použití:

Umisťujte jen do nástrahových staniček/stanic zabezpečených před náhodným otevřením na místech, kde byli pozorováni hlodavci: nedaleko jejich nor/děr, krmných a chovných oblastí a na cestičkách hlodavců.

Myš domácí: použijte 60 g na každých 5 - 10 m.

Potkan hnědý: použijte 100 g na každých 5 - 10 m.

Nástrahové stanice a spotřebu nástrahy monitorujte, nástrahu doplňte a uhynulé hlodavce odstraňte po 2-3 dnech po nasazení uvnitř nebo po 5-7 dnech po nasazení okolo budov a pak alespoň jednou týdně.

Před použitím výrobku zvažte likvidaci hlodavců bez chemických prostředků.

Hlodavci jsou velmi nedůvěřiví a mají vynikající čich. Proto musí být nádoby a rukavice používané při práci s výrobkem bez zápachu.

Kromě toho je třeba z blízkého okolí nástrahových stanic odstranit všechny potraviny přitažlivé pro hlodavce.

Oblast, kde byly pozorováni hlodavci, před použitím výrobku nečistěte, protože jich to může znechutit a odradit od konzumace nástrahy.

Když používáte výrobek okolo budov, umístěte ho v oblastech, které nebývají zatopené vodou, nástrahové stanice monitorujte a kontaminovanou a vodou zničenou nástrahu vyměňte.

Nástrahu nevybírejte ze sáčků.

Pokud je třeba použít více nástražních stanic/staniček, měly by se umístit v rozestupech alespoň 10 m na kontrolu mírného zamoření hlodavci a alespoň 5 m na kontrolu vážného zamoření hlodavci.

Pokud je to možné, nástražní stanice by měly být ukotveny k zemi nebo jiným povrchům/konstrukcím.

Po umístění nástrahy byste měli přijmout preventivní opatření pro zvýšení konzumace jedu a snížení možnosti opětovného zamoření (zablokovat otvory, odstranit potraviny a nápoje).

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.


       

Pozor

H373 Může způsobit poškození orgánů (krve) při prodloužené nebo opakované expozici
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Pokud pociťujete zdravotní problémy, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Zneškodněte obsah a/nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrovaném zařízení nebo podniku v souladu s platnými právními předpisy.

Před použitím výrobku si přečtěte nálepku a informace poskytované s výrobkem a přijaté v místě prodeje a podle nich postupujte.

Nástrahové stanice/staničky by měly být umístěny na místech nedostupných pro děti, domácí zvířata a jiná zvířata, pro které není nástraha určena.

Označte je, jasně uveďte název výrobku, číslo povolení a název aktivní složky a poskytněte tyto informace: „obsahuje rodenticid“, „neotvírejte a nepřesouvejte“, „v případě nouze kontaktujte toxikologické centrum“ a zároveň uveďte i telefonní číslo tohoto centra.

Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, položek a povrchů, které přicházejí do styku s jídlem, a drenážních systémů.

Během práce s výrobkem nejezte, nepijte ani nekuřte.

Po použití si umyjte ruce a pokožku na místech, které přišly do styku s výrobkem.

V dané oblasti nepoužívejte dlouhodobě rodenticidy, které obsahují antikoagulanty (např. na prevenci zamoření hlodavci nebo zjišťování jejich aktivity).

Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud jsou hlodavci po tomto čase stále aktivní, kontaktujte specialistu.

Nebezpečné pro životní prostředí.

První pomoc:

Kontaminace pokožky: pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Kontaminace očí: vyjměte kontaktní čočky (pokud je používáte), vypláchněte oči kapalinou na proplachování očí nebo vodou, držte oční víčka otevřená po dobu alespoň 10 minut.

V případě požití si pečlivě vypláchněte ústa vodou.

Osobě v bezvědomí nevkládejte nic do úst. Nevyvolávejte zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, lékaři ukažte nálepku a obal výrobku.

Pokud výrobek požije domácí zvíře, kontaktujte veterináře. Protilátka: vitamín K 1 podán pouze lékařem nebo veterinářem.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Vedlejší účinky: v případě polknutí mohou být symptomy opožděné a zahrnují krvácení z nosu nebo dásní a ve vážnějších případech podlitiny a krev v moči a stolici.

Prázdny obal, zbytky výrobku, použité nástrahové stanice a uhynulé hlodavce by se měli zlikvidovat v souladu s místními právními předpisy. Jelikož hrozí riziko onemocnění přenášených hlodavci, vyhýbejte se kontaktu s pokožkou, používejte rukavice a nástroje.

Skladujte v původním, těsně uzavřeném obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě z dosahu dětí a zvířat, pro které není nástraha určena.

Chraňte před přímým slunečním světlem. Neskladujte spolu s potravinami, nápoji nebo krmivem.

Trvanlivost: 2 roky od datumu výroby při pokojové teplotě.

Účinná látka:

bromadiolon 0,0029% (0,029 g/kg) látka skupiny antikoagulantů.

Číslo autorizace: SK14-MRS-008

Na všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Výrobce a držitel autorizace:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24 Poznań,
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- měkká návnada na myši a potkany 150 g

Jedová nástraha ve formě pasty, která je pro hlodavce atraktivní. Je odolná vůči plísním, proto je vhodná do všech prostorů. Má mumifikační vlastnosti. Obsahuje látku, která brání náhodnému požití lidmi a domácími zvířaty.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop