BROS- spray proti molům 150 ml

0033

Nový produkt

Nastříkejte do oblečení v šatnách, zásuvkách a šatních skříních. Účinná látka výrobku umožňuje rychlou a účinnou likvidaci molů a chrání oblečení před poškozením. Výrobek má jemnou levandulovou vůni.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

62,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS spray proti molům

Aerosol účinně ničí moly, jejich vajíčka a larvy v šatnících, zásuvkách a skříních.

Návod k použití

Před použitím protřepejte. Sprejujte uvnitř šatníku ve vzdálenosti 40 cm. Sprejování by mělo trvat 2 s na každých 0,5 m3. Může být použito přímo na oblečení. Po dokončení postřiku nechejte šatník 15 min zavřený, následně dostatečně vyvětrejte. Nestříkejte přímo na jemné nebo kožené oblečení.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek používejte bezpečně.

Během postřiku nepijte ani nejezte. V místnosti může zůstat jen osoba vykonávající postřik.


 

      

             Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte obal, a to ani po spotřebování obsahu.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC.
P260 Nevdechujte aerosoly.

První pomoc: 

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

1R-trans- fenotrín 0,1% (0,1g/100 g); praletrín 0,09% (0,09 g/100 g); piperonyl butoxid/PBO 0,45% (0,45 g/100 g).

Obsahuje těžký benzín s nízkou teplotou varu.

Reg.č.: bio/460/D/12/1/CCHLP; BROS sprej proti molům (d-fenotrín 0,1% praletrín 0,09%, piperonyl butoxid 0,45%)

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- spray proti molům 150 ml

Nastříkejte do oblečení v šatnách, zásuvkách a šatních skříních. Účinná látka výrobku umožňuje rychlou a účinnou likvidaci molů a chrání oblečení před poškozením. Výrobek má jemnou levandulovou vůni.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop