BROS- elektrický odpařovač proti komárům + polštářky 10ks

0010

Nový produkt

Elektrický odpařovač s náplní ve formě polštářku zabezpečuje účinnou ochranu proti komárům, které světlo přitahuje. Účinná látka se odpařuje, likviduje hmyz v místnosti a brání dalšímu hmyzu vlétnout dovnitř. Jedna náplň chrání po dobu až 10 hodin. Balení obsahuje 10 ks náhradních polštářků.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

119,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS elektrický odpařovač proti komárům + polštářky 10 ks

Elektrický odpařovač s polštářky napuštěnými aktivní látkou pro likvidaci komárů a ochranu interiérů před létajícím hmyzem zvenčí. Účinnost je zachovaná i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Jeden polštářek chrání místnost s objemem přibližně 30 m3 přibližně 10 h. Optimální ochrana nastává po 30 minutách po zapojení.

Návod na použití:

Náplň vložte do štěrbiny. Zařízení zapojte do 230 V elektrické zásuvky. Vznikající teplota způsobí odpařování účinné látky. Opotřebovaná náplň mění barvu. Opotřebovanou náplň vyměňujte za novou při odpojeném přístroji.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, ve kterých se nachází nezakryté jídlo nebo v místnostech obývaných dětmi mladšími než 1 rok, těhotnými ženami, nemocnými nebo alergiky. Nepoužívejte v exteriéru. Před použitím elektrického odpařovače otevřete okna nebo po jeho použití místnost důkladně vyvětrejte. Nezakrývejte zařízení, vyhněte se kontaktu s hořlavými materiály a vodou. Nedotýkejte se zapnutého elektrického odpařovače kovovými předměty ani mokrýma rukama.

        Pozor

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosahu dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Sesbírejte uniklý produkt.
P501 Zneškodněte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku umyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních těžkostí vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické informační centrum v Praze, tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Použité zařízení neuskladňujte s jinými typy odpadu. Uchovávejte odděleně od potravin.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Pokyny na bezpečné používání

Platí pro následující modely: M5P, M5G, M5B, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D

Informace týkající se životního prostředí:

Symbol přeškrtnutého koše na výrobku signalizuje selektivní sběr elektrického a elektronického odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatními typy odpadu. Nesprávná či nevhodná likvidace tohoto výrobku může mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí z důvodu obsahu nebezpečných látek ve výrobku. Uživatel je povinen odevzdat použité výrobky do příslušného sběrného místa na jejich řádnou likvidaci a zabránit tak negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
Nepoužívejte s prodlužovacími kabely, adaptéry a rozdvojky. Do zásuvky nepřipojujte jiné elektrické spotřebiče. Pokračování na spodní straně obalu.

Účinná látka:

praletrín 9 mg/polštářek (9 g/100 g), piperonyl butoxid/PBO 18 mg/polštářek (18 g/100 g).

Reg.č.: bio/1835/D/18/CCHLP

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obale.

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava, tel.: +420 77 38 82 444Toto zařízení mohou používat děti od 14 let, lidé s fyzickým a mentálním postižením a lidé, kteří nemají žádné zkušenosti se zařízením nebo jej neznají, pokud jsou pod dozorem nebo byli instruováni na bezpečné používání zařízení tak, aby jim byly jasné všechna rizika spojená s používáním.

Děti by se neměli hrát se zařízením. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.

Napsat názor

BROS- elektrický odpařovač proti komárům + polštářky 10ks

Elektrický odpařovač s náplní ve formě polštářku zabezpečuje účinnou ochranu proti komárům, které světlo přitahuje. Účinná látka se odpařuje, likviduje hmyz v místnosti a brání dalšímu hmyzu vlétnout dovnitř. Jedna náplň chrání po dobu až 10 hodin. Balení obsahuje 10 ks náhradních polštářků.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop