BROS- spray proti komárům a vosám pro děti 90ml

0427

Nový produkt

Příjemně vonící sprej chrání před štípnutím od komárů a před bodnutím vosou. Díky speciální aktivní složce je produkt vhodný pro děti a osoby s citlivou pokožkou. Vhodný pro děti starší 1 roku.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

88,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS spray proti komárům a vosám pro děti II

Jemný sprej s příjemnou vůní, který účinně odpuzuje komáry po dobu až 6 hodin a vosy po dobu až 4 hodin. Díky obsahu D-panthenolu zvlhčuje a jemně pečuje o pokožku. Vhodné pro děti starší než 1 rok. Vhodné i pro citlivou pokožku.

Návod na použití:

Před použitím protřepat. Aplikujte na místa náchylné ke kousnutí ze vzdálenosti 15 cm. Při nanášení na hlavu a krk nejprve produkt nastříkejte na dlaně rukou a následně naneste na hlavu a krk. Opakujte postup pouze v případě potřeby.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně. 

             

             Nebezpečí

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. 
P102 Uchovávejte mimo dosahu dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení. 
P251 Nepropichujte nebo nespalujte, a to ani po spotřebování obsahu.
P305 + P351 + P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně  vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
P410 +P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50oC.

Nenanášejte na dětské dlaně. Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze v dobře odvětraných místnostech.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Umyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické informační centrum v Praze, tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

etyl-N-acetyl-N-butyl-3-aminopropanoát (IR3535) 10% (10 g/100 g), geraniol 0,005% (0,005 g/100 g).
Reg.č.: bio/487/D/18/CCHLP


Datum výroby, datum expiracie a číslo šarže na obale.

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava, tel.: +420 77 38 82 444

 

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Poland
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Napsat názor

BROS- spray proti komárům a vosám pro děti 90ml

Příjemně vonící sprej chrání před štípnutím od komárů a před bodnutím vosou. Díky speciální aktivní složce je produkt vhodný pro děti a osoby s citlivou pokožkou. Vhodný pro děti starší 1 roku.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop