BROS- náhradní polštářky do elektrického odpařovače 20 ks

0011

Nový produkt

Náhradní náplň určená do elektrického odpařovače BROS. Účinná látka se odpařuje, likviduje hmyz a brání dalšímu vlétnutí do místnosti. Jedna náplň chrání po dobu až 10 hodin. Balení obsahuje 20 ks.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

55,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS polštářky proti komárům do elektrického odpařovače I

Polštářky napuštěné účinnou látkou určené do elektrického odpařovače pro likvidaci komárů a ochranu interiérů před létajícím hmyzem zvenčí. Účinnost je zachovaná i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Jeden polštářek chrání, místnost s objemem přibližně 30 m3 přibližně 10 h. Optimální ochrana nastává po 30 minutách po zapojení.

Návod k použití:

Náplň vložte do štěrbiny. Zařízení zapojte do 230 V elektrické zásuvky. Vznikající teplota způsobí odpařování účinné látky. Opotřebovaná náplň mění barvu. Opotřebovanou náplň vyměňujte za novou při odpojeném přístroji.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Před použitím odpařovače otevřete okna nebo po jeho použití místnost důkladně vyvětrejte. Nezakrývejte zařízení, vyhněte se kontaktu s hořlavými materiály a vodou. Nedotýkejte se zapnutého elektrického odpařovače kovovými předměty a mokrýma rukama. Nepoužívejte v místnostech, ve kterých se nachází nezakryté jídlo nebo v místnostech obývaných dětmi mladšími než 1 rok, těhotnými ženami, nemocnými nebo alergiky. 

        Pozor

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosahu dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Sesbírejte uniklý produkt.
P501 Zneškodněte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku umyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické informační centrum v Praze, tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Účinná látka:

praletrín 9 mg/polštářek (9 g/100 g), piperonyl butoxid/PBO 18 mg/polštářek (18 g/100 g).

Reg.č.: bio/1835/D/18/CCHLP

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obale.

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

 

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava,

tel.: +420 77 38 82 444

Napsat názor

BROS- náhradní polštářky do elektrického odpařovače 20 ks

Náhradní náplň určená do elektrického odpařovače BROS. Účinná látka se odpařuje, likviduje hmyz a brání dalšímu vlétnutí do místnosti. Jedna náplň chrání po dobu až 10 hodin. Balení obsahuje 20 ks.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop