CITRA 400g

02001D

Nový produkt

» čistič práškový na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, hygienická zařízení, keramické obkládačky
» odstraňuje připáleniny a jiné nečistoty

Více detailů

39,00 Kčs DPH

- +

Značka: Citra

 
Detaily

» čistič práškový na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, hygienická zařízení, keramické obkládačky
» odstraňuje připáleniny a jiné nečistoty

CITRA práškový čistič citrus

Práškový čisticí prostředek na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, armatury a keramické obkladačky.

Návod na použití:

Na navlhčený čištěný povrch naneste aktivní prášek a třením houbou nebo hadrem odstraňte nečistoty. Čištěný povrch potom důkladně opláchněte proudem čisté vody. Nepoužívejte na lakované plochy a plasty!

Varování:Způsobuje vážné podráždění očí.Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

abrazivní složky, uhličitan sodný, < 5 % aniontové tenzidy, < 5 % mýdlo, vonná látka: LIMONENE, CITRAL, barvivo.

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Hmotnost: 400 g

Výrobce:

TATRACHEMA , výrobné družstvo Trnava
závod Šaštín-Stráže
Piesočná 723
908 41 Šaštín - Stráže
Slovenská republika
tel:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com


UFI: G300-H0KU-S00H-GG4M


      Varování

Napsat názor

CITRA 400g

» čistič práškový na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, hygienická zařízení, keramické obkládačky
» odstraňuje připáleniny a jiné nečistoty

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (23):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop