GRILPUR total 400ml

1083

Nový produkt

Speciální čisticí prostředek k odstraňování mastných a připálených nečistot z pečících trub, grilů a keramických povrchů.

Více detailů

67,00 Kčs DPH

- +

Značka: Grilpur

 
Detaily

GRILPUR TOTAL 400ml

  • speciální čisticí prostředek na odstraňování připálených pokrmů a tuků z pečicích trub a grilů
  • odstraňuje mastnotu
  • uvolňuje připáleniny

Vlastnosti:

Tekutý vysoce účinný alkalický čistící prostředek sloužící k čištění a odstraňování mastnoty z grilů, trub, sporáků a jiných kuchyňských spotřebičů. Uvolňuje organické připáleniny /z tuků a pokrmů/ vhodný je také jako průmyslový alkalický čistič.

Složení:

5 – 15% hydroxyid sodný, <5% aniontový tenzid, <5% EDTA.

Dávkování a použití:

Výrobek naneste na znečištěná místa, nechte působit 10 minut a potom opláchněte vodou. Lehké nahřátí do 70 °C urychluje čistící proces. Přípravek lze aplikovat také pomocí rozprašovače nebo pěnotvorného zařízení. Přípravek není vhodný pro čištění hliníkových povrchů. Doporučujeme použití ve školství, zdravotnictví, hoteliérství, gastronomickém průmyslu, potravinářském průmyslu, v průmyslu, ve službách, domácnostech apod.

Důležitá upozornění:

Bezpečnostní list na www.tatrachema.cz – Pro zákazníky – Ke stažení.

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci pečlivě omyjte ruce vodou a mýdlem. Noste ochranné rukavice a ochranné brýle. Uchovávejte uzamčené.

První pomoc:

Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Při styku s kůží /nebo vlasy/: Odstraňte/svlékněte všechny kontaminované části oděvu. Pokožku ihned opláchněte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Skladování:

Výrobek skladujte při teplotě v rozmezí +5°C až + 30°C.

Balení:

400 ml, minimální trvanlivost 24 měsíců od data výroby.

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

UFI: T440-A01H-500S-KHHN
     Nebezpečí

Napsat názor

GRILPUR total 400ml

Speciální čisticí prostředek k odstraňování mastných a připálených nečistot z pečících trub, grilů a keramických povrchů.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (23):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop