FIXINELA plus clean power 500 ml

1258

Nový produkt

» čistící prostředek na vany, umyvadla, obkládačky a WC
» rozpouští vodní a močový kámen, zastaralou špínu a jiné usazeniny 
» přípravek vhodný pro použití v potravinářském průmyslu

Více detailů

49,00 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» čistící prostředek na vany, umyvadla, obkládačky a WC
» rozpouští vodní a močový kámen, zastaralou špínu a jiné usazeniny 
» přípravek vhodný pro použití v potravinářském průmyslu

FIXINELA plus clean power
čisticí prostředek na silně znečištěné plochy se zvýšenou účinností

  • výrobek je určen k čištění umyvadel, van, WC mís, obkladaček a podlah
  • odstraňuje staré nečistoty, mastnotu a jiné usazeniny
  • rozpouští vodní a močový kámen

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte na litinové a smaltované vany. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte spo-lečně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod na použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Obsahuje:

alkoholy, C14-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované ( >= 2.5EO).

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % kyselina citronová, < 5 % neiontový tenzid, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, barviva, parfém.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel:00421/335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

UFI: 5X20-70CX-V00U-ARCR
     Nebezpečí

Napsat názor

FIXINELA plus clean power 500 ml

» čistící prostředek na vany, umyvadla, obkládačky a WC
» rozpouští vodní a močový kámen, zastaralou špínu a jiné usazeniny 
» přípravek vhodný pro použití v potravinářském průmyslu

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (26):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop