BROS- elektrický odpařovač proti komárům pro děti

0372

Nový produkt

Elek. odpařovač zajišťuje účinnou ochranu proti komárům. Účinná látka se odpařuje, likviduje hmyz uvnitř místnosti a brání vlétnutí hmyzu do místnosti. Dlouhodobé působení až 60 nocí, i při otevřeném okně. Balení obsahuje 1 ks náplně. Vhodný pro děti starší 1 roku.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

188,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

BROS elektrický odpařovač proti komárům s tekutou náplní pro děti

Elektrický odpařovač s tekutou náplní pro likvidaci komárů a ochranu interiérů před létajícím hmyzem zvenčí. Účinnost je zachovaná i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Chrání místnosti o rozloze až 20 m2 (okolo 50 m3) až 60 nocí při použití 8 hodin denně. Optimální ochrana je zajištěná po 30 min. používání. Estetické, barevné zařízení dokonale ladí s barvami dětských pokojů.

Návod na použití

Otevřenou láhev s tekutinou našroubujte do elektrického odpařovače. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky tak, aby se tekutina nevylila z láhve, takže otevřete láhev ve vertikální poloze. Po zapojení zařízení uvolněné teplo způsobí, že se tekutina odpaří a začne se šířit insekticid. Prázdnou láhev vyměňte za novou. UPOZORNĚNÍ! Nezapínejte zařízení pokud je dnem vzhůru (pokud je dno láhve nahoře).

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní přípravek, používejte bezpečně.

Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, ve kterých se nachází nezakryté jídlo nebo v místnostech obývaných dětmi mladšími než 1 rok, těhotnými ženami, nemocnými nebo alergiky. Nepoužívejte v exteriéru. Před použitím elektrického odpařovače otevřete okna nebo po jeho použití místnost důkladně vyvětrejte. Zařízení nezakrývejte, zabraňte kontaktu s hořlavými látkami a vodou. Nedotýkejte se zapnutého elektrického odpařovače kovovými předměty ani mokrýma rukama.

         Pozor

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotných potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Použité zařízení neuskladňujte s jinými typy odpadu.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Pokyny pro bezpečné používání

Platí pro následující modely: M5P, M5G, M5B, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D

Informace týkající se životního prostředí:

Symbol přeškrtnutého koše na výrobku signalizuje selektivní sběr elektrického a elektronického odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatními typy odpadu. Nesprávná či nevhodná likvidace tohoto výrobku může mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí z důvodu obsahu nebezpečných látek ve výrobku. Uživatel je povinný odevzdat použité výrobky do příslušného sběrného místa na jejich řádnou likvidaci a zabránit tak negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
Nepoužívejte s prodlužovacími kabely, adaptéry a rozdvojkami. Do zásuvky nepřipojujte jiné elektrické spotřebiče. Pokračování na spodní straně obalu.

Účinná látka:

praletrín 1% (1 g/100 g)

Reg.č.:bio/2675/D/10/1/CCHLP

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obale.

Výrobca:

BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava, tel.: +420 77 38 82 444

Toto zařízení mohou používat děti od 14 let, lidé s fyzickým a mentálním postižením a lidé, kteří nemají žádné zkušenosti se zařízením nebo jej neznají, pokud jsou pod dozorem nebo byli instruováni na bezpečné používání zařízení tak, aby jim byly jasné všechna rizika spojená s používáním.

Děti by se neměli hrát se zařízením. Děti nesmí vykonávat čištění a údržbu bez dozoru.

Napsat názor

BROS- elektrický odpařovač proti komárům pro děti

Elek. odpařovač zajišťuje účinnou ochranu proti komárům. Účinná látka se odpařuje, likviduje hmyz uvnitř místnosti a brání vlétnutí hmyzu do místnosti. Dlouhodobé působení až 60 nocí, i při otevřeném okně. Balení obsahuje 1 ks náplně. Vhodný pro děti starší 1 roku.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop