BROS- Microbec WC Bio gel 750 ml

0359

Nový produkt

Gel na čištění záchodů v systémech s biologickým odbouráváním obsahu odpadních jímek a v ekologicky šetrných čistírnách odpadních vod. Zaručuje účinné čištění bez narušení přirozené bakteriální flóry v odpadních nádržích. Gel odstraňuje nečistoty, vodní kámen a nepříjemné pachy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Více detailů

104,00 Kčs DPH

- +

 
Detaily

Microbec WC bio gel

Gel na čištění toalet v systémech, kde se používají výrobky na biodegradaci obsahu žump a které jsou připojeny k lokálním systémům čištění odpadních vod.

Speciální gel obohacený bakteriemi a enzymy garantuje účinné čištění bez poškození přirozené bakteriální flóry nádrží. Navíc komponenty výrobku pomáhají vytvářet optimální podmínky pro intenzivní rozmnožování a růst prospěšných bakterií v žumpách a systémech čištění odpadních vod.

 

  • Odstraňuje nečistoty, vodní kámen a nepříjemný zápach.
  • Borowicowaty vůně zabezpečuje hygienickou svěžest.
  • Pravidelné používání výrobku zabraňuje ucpávání kanalizace a zanášení nádrží a podporuje výkonnost lokálních systémů čištění odpadních vod
  • Speciální tvar láhve zjednodušuje používání výrobku a ulehčuje čištění na těžko dostupných místech

Používání:

Čištěný povrch důkladně pokryjte výrobkem, nechejte působit 20 minut a potom opláchněte vodou.

Pro dosažení nejlepších výsledků používejte dvakrát týdně. V případě silného znečištění postup opakujte. Nepoužívejte spolu s dezinfekčními přípravky a čisticími prostředky s obsahem chlóru.

Bezpečnostní opatření:

        Pozor

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte:
Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Skladovat v původním, těsně uzavřeném obalu, mimo dosah dětí a zvířat.

Obsahuje:

neionové tenzidy < 5 %, enzymy < 5 %, vůni, konzervační látky (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Výrobce:

BROS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Karpia 24, Poznań
Polsko
tel.: +48 61 826 25 12
export@bros.pl
www.bros.eu

Distributor v ČR:

BROS CZECH s. r. o.
Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky
709 00 Ostrava
tel.: +420 773 882 444

Napsat názor

BROS- Microbec WC Bio gel 750 ml

Gel na čištění záchodů v systémech s biologickým odbouráváním obsahu odpadních jímek a v ekologicky šetrných čistírnách odpadních vod. Zaručuje účinné čištění bez narušení přirozené bakteriální flóry v odpadních nádržích. Gel odstraňuje nečistoty, vodní kámen a nepříjemné pachy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (30):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop