DIAVA pasta 7 kg

07094A

Nový produkt

» pasta na parkety 
» vhodná na leštění a konzervování podlahovin ze dřeva

Více detailů

1 749,00 Kčs DPH

- +

Značka: Diava

 
Detaily

» pasta na parkety 
» vhodná na leštění a konzervování podlahovin ze dřeva

DIAVA
pasta na parkety

Výrobek je určen pro leštění a ochranu parketových a linoleových podlah.

Návod na použití:

Znečištěnou podlahu nejprve očistíme broušením, drátkováním nebo umytím.

Výrobek DIAVA pasta na parkety naneseme rovnoměrně na suchou podlahu, necháme zaschnout a poté přeleštíme kartáčem nebo hadrem.

Obsahuje: nízkovroucí hydrogenovaný benzín.

Nebezpečí:

Hořlavá tuhá látka. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby

Hmotnost: 7 kg

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420 /518 624 518
www.tatrachema.com  
                                Nebezpečí

Napsat názor

DIAVA pasta 7 kg

» pasta na parkety 
» vhodná na leštění a konzervování podlahovin ze dřeva

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (8):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop