DIAVA krém 200 ml se včelím voskem

1259

Nový produkt

» důsledně chrání ošetřený povrch

   zanechává dlouhotrvající lesk a příjemnou vůni 

   navrátí nábytku přirozenou strukturu dřeva a jeho barvu

   překrývá malé rýhy a škrábance 

» jemný čistící a leštící přípravek na nábytek ve formě emulze se včelím voskem

Více detailů

45,00 Kčs DPH

- +

Značka: Diava

 
Detaily

» čistič nábytku se včelím voskem
» jemný čistící a leštící přípravek na nábytek ve formě emulze
» vhodný na nábytek, zanechává ochranný film, má příjemnou vůni

DIAVA krém

Lešticí prostředek na nábytek.

Diava krém je jemná čisticí a lešticí emulze na nábytek. Zanechává ochranný film, příjemnou vůni a přirozený vzhled.

Návod na použití:

Výrobek naneste na nábytek rovnoměrně měkkým hadrem. Po krátkém zaschnutí přeleštěte flanelem.

Ošetřený výrobek. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Varování:

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

< 5 % neiontové tenzidy, silikonová emulze, isopropylalkohol, akrylátová disperze, triethanol¬amin, METHYLCHLORO¬ISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonná látka: LINALOOL.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Objem: 200 ml

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

UFI: JH20-P0WY-C00D-01FE

 
                   Varování

Napsat názor

DIAVA krém 200 ml se včelím voskem

» důsledně chrání ošetřený povrch

   zanechává dlouhotrvající lesk a příjemnou vůni 

   navrátí nábytku přirozenou strukturu dřeva a jeho barvu

   překrývá malé rýhy a škrábance 

» jemný čistící a leštící přípravek na nábytek ve formě emulze se včelím voskem

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (7):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop