FIXINELA dezodor. WC Sea 50g

09201P

Nový produkt

Dezodorační a čistící přípravek

Více detailů

19 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» dezodorační a čistící přípravek
» dezodoruje hygienická zařízení, osvěží toaletu po každém spláchnutí, zabraňuje tvorbě vodního kamene


FIXINELA dezodor WC sea

Účinný čisticí prostředek na čištění toaletních mís.
Zanechává příjemnou vůni.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

15 - 30 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % mýdlo, parfém: CITRONELLOL.

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Hmotnost: 50 g

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 901 111
www.tatrachema.sk

Distribútor pre ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518      Varování

Napsat názor

FIXINELA dezodor. WC Sea 50g

Dezodorační a čistící přípravek

Napsat názor

Další produkty ve stejné kategorii (16):

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop