FIXINELA perfekt na okna 500 ml

01075B

Nový produkt

» čistič na okna, skleněné části nábytku, zrcadla, TV a PC obrazovky, atd.

Více detailů

39 Kčs DPH

- +

Značka: Fixinela

 
Detaily

» čistič na okna, skleněné části nábytku, zrcadla, TV a PC obrazovky, atd.

FIXINELA na okna green idea

Prostředek na čištění oken, skleněných částí nábytku, zrcadel, TV a PC obrazovek, skel automobilů.

Návod na použití:

Výrobek naneste na čištěný předmět a vyleštěte suchým hadrem.

Varování:

Hořlavá kapalina a páry.Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

15 - 30 % isopropylalkohol, < 5 % neiontové tenzidy, < 5 % amfoterní tenzidy, vonná látka:LIMONENE,barvivo.
Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Datový list složek je dostupný na www.tatrachema.com

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

UFI: MW10-5036-600W-DNCY


 
                   Varování

Napsat názor

FIXINELA perfekt na okna 500 ml

» čistič na okna, skleněné části nábytku, zrcadla, TV a PC obrazovky, atd.

Napsat názor

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také...

Naposledy prohlížené

Menu

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop